Jdi na obsah Jdi na menu

Stravování

Strava je do naší MŠ dovážena a zajišťuje ji MŠ Stašov.

Odhlašování stravy je možno do 7:00 formou SMS na tel.: 775 438 291.

První den nepřítomnosti je možno oběd vyzvednout do 12.30h. do vlastní nádoby v naší MŠ.

 

Platby stravné

Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace, se sídlem Stašov 157

Strávníci Mateřské školy Stašov 

Č. j.: 1/2019                                                                                                                                   Stašov 1. 4. 2019

Dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování stanovuji cenu za stravné pro školní rok 2012/2013 takto:

                Věková skupina do 6 let – strávníci 1. kategorie:

               Přesnídávka………………….…         8,00 Kč

               Oběd……………………………….       19,00 Kč

               Nápoje……………………………          4,00 Kč … polodenní strava celkem: 31,00 Kč

               Svačina……………………………         8,00 Kč … celodenní strava celkem: 39,00 Kč

 

                Věková skupina 7 – 10 let – strávníci 2. kategorie (děti s odkladem školní docházky):

Děti, které v daném školním roce dovrší věku 7 let (mají odklad školní docházky)

jsou zařazeny do této kategorie od začátku školního roku tj. od 1. 9. příslušného školního roku.

 

               Přesnídávka……………………          9,00 Kč

               Oběd……………………………….       21,00 Kč

             Nápoje...............................         4,00 Kč ... polodenní strava celkem: 34,- Kč

             Svačina..............................         9,00 Kč ... celodenní strava celkem: 43,- Kč